You are currently viewing Etika – metodološki priročnik za učitelje

Etika – metodološki priročnik za učitelje

Ta priročnik je namenjen vam in predstavlja izčrpne napotke in nasvete za etično vzgojo. Je ključni pripomoček za učitelje in vzgojitelje na področju vzgoje za etiko in vrednote, vendar se lahko uporablja tudi za splošno usposabljanje učiteljev. Nastal je kot odziv na točno določene potrebe in nudi temeljno znanje, spretnosti in pripomočke za etično vzgojo. Oblikovan je takole: za kratkim uvodom boste spoznali nekatere temeljne pojme in pristope k etični vzgoji; to teoretično ozadje je zgoščeno in informativno. Nato boste seznanjeni z glavnimi uvidi in teorijami o moralnem razvoju otrok, ki jim sledijo razmisleki o upravljanju odnosov in upravljanju etike in integritete. Osrednji del priročnika sestavljajo opisi in primeri različnih metod, ki jih lahko uporabite pri vzgoji za etiko in vrednote (kot taki predstavljajo temeljni vir praktičnih pripomočkov). Priročnik se zaključi s kratkimi nasveti za oblikovanje in pripravo pedagoških gradiv in pripomočkov.

Ethika_O1a_Manual for Teachers_SI – Vojko Strahovnik

Leave a Reply