Δίκαιο,Ηθική,Βιοηθική

Έχοντας εξετάσει στο πρώτο μέρος των παραδόσεων τη θεωρητική θεμελίωση των σχέσεων του δικαίου με την ηθική και τη βιοηθική1 , στο παρόν δεύτερο μέρος θα κληθούμε να αναστοχασθούμε τις…

Continue Reading

Βιοηθική και εκπαίδευση στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η εποχή της νεωτερικότητας χαρακτηρίζεται από μία επανάσταση στο χώρο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται και στον 21ο αιώνα από την πληθώρα τεχνολογικών μέσων που διατίθενται…

Continue Reading

Βιοεπιστήμη και Βιοηθική υπό το πρίσμα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων: η κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση του P. Jarvis

Σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο των Βιοεπιστημών και της Βιοτεχνολογίας απαιτούν από το Βιοεπιστήμονα, όχι μόνο την άρτια επιστημονική και τεχνική του κατάρτιση αλλά και την ικανότητα να σκέπτεται κριτικά, να…

Continue Reading
  • 1
  • 2
Close Menu