You are currently viewing Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj – strokovni prispevek

Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj – strokovni prispevek

Nova vizija vzgoje in izobraževanja poudarja celovit, interdisciplinaren pristop k pridobivanju znanja, sposobnosti in veščin, potrebnih za trajnostno prihodnost, pa tudi za spremembo vrednot, vedenja in življenjskih navad.

Resnik Planinc in Ogrin_Vzgoja za trajnostni razvoj – Vojko Strahovnik

Leave a Reply