You are currently viewing Ekološko obrazovanje djece u osnovnoj školi (Gerold Scholz)

Ekološko obrazovanje djece u osnovnoj školi (Gerold Scholz)

Gerold Scholz u ovom članku pojašnjava kako poučavanje o ekološkoj krizi i odgovornosti za rješavanje problema koje je ona izrodila (tj. koje su starije generacije namrle novima), ne smije prethoditi poučavanju o prirodi, međuodnosima u njoj, našem suosjećanju s njom. Djeca se trebaju poučavati da poštuju i imaju potrebu zaštite biljki i životinja radi njih samih. Ovaj susret s prirodom ne smije biti samo prirodoslovni, nego i humanističkiScholz_3_1996 – Josip Guć

Leave a Reply