Mala Filozofija

Nevladina organizacija/udruga iz Zadra, Hrvatske, kojoj je cilj poticanje, promocija i razvoj kritičkog mišljenja kod djece, mladih i odraslih, kroz argumentiranje i komunikacijske vještine. Također, udruga radom potiče neformalno obrazovanje u pružanju inovativnog i pristupačnog načina učenja. Udruga potiče i razvija volonterstvo i međunarodnu suradnju nevladinih udruga i ostalih institucija, te podiže razinu svijesti o potrebi primjene praktične filozofije s ciljem razvoja civilnog društva.

Aktivnosti: promocija i unaprjeđenje razvoja kritičkog i kreativnog mišljenja, poticanje prava na izražavanje vlastitih stavova i komunikacijske vještine, organiziranje seminara, predavanja, konferencija i javnih foruma u sektorima obrazovanja, filozofije s djecom, kritičkog mišljenja. Poticanje aktivizma u lokalnoj zajednici, promocija civilnih inicijativa, informiranja javnosti, pojedinaca i grupa o mogućnostima djelovanja kroz nevladine udruge, te stvaranje građanskih inicijativa sa svrhom shvaćanja zajedničkih interesa.

Projekt BEAGLE je financiran kroz Erasmus+ program Europske Unije. Ova stranica odražava isključivo stavove projektnih partnera, te Komisija ne može biti odgovorna za informacije koje se na njoj nalaze.