Univerza v Splitu – Središče za integrativno bioetiko

Središče za integrativno bioetiko je del Filozofske fakultete Univerze v Splitu in hkrati tudi ena od znanstvenih enot Centra odličnosti za mrežo integrativne bioetike. Izvaja znanstvene projekte in študije v sodelovanju z drugimi institucijami v mreži. Namen centra je spodbujanje interdisciplinarnih povezav med znanstveniki znotraj Univerze v Splitu in drugimi institucijami preko raziskovalnih in izobraževalnih projektov in aktivnosti na interdisciplinarnem področju bioetike. Center organizira tudi različne javne forume in konference, povezane z bioetičnimi vprašanji, vključno z vprašanji s področja biomedicine, tehnologije, okolja, izobraževanja, etike itd. V zadnjem času je center organiziral več javnih prireditev, vključno s simpozijem, posvečenim Nikoli Viskoviću, ki je hrvaški pionir na področju bioetike.

Projekt BEAGLE je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina spletnih strani je izključno odgovornost partnerjev projekta BEAGLE in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.