Univerza v Ljubljani -Teološka fakulteta

Univerza v Ljubljani je bila ustanovljena leta 1919. Je osrednja in največja izobraževalna in največja raziskovalna ustanova v Sloveniji. Univerza v Ljubljani je doslej sodelovala pri naslednjih programih: 6th Framework Programme okvirni (več kot 100 projektov), program Tempus 2004–2008 (več kot 30 projektov), 7th Framework Programme (več kot 100 projektov), H2020, Erasmus + itd.

Pri projektu BEAGLE sodeluje Teološka fakulteta, ki ima močne povezave z ustanovami, ki se ukvarjajo z etičnim, celostnim in vključevalnim izobraževanjem.
Teološka fakulteta je bila vodilna partnerica v dveh velikih mednarodnih projektih na področju etičnega izobraževanja, in sicer projekta ETHOS: Etično izobraževanje v osnovnih šolah in vrtcih (program LLP Comenius) in projekta ETHIKA Etika in vrednote v šolah in vrtcih (Erasmus +). Sodeluje pri več Evropskih projektih Erasmus+, ARRS projektih in projektu H2020.

Projekt BEAGLE je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina spletnih strani je izključno odgovornost partnerjev projekta BEAGLE in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.