Izobraževalni viri

Tu lahko najdete izobraževalna gradiva, ki so nastala kot rezultat naših intelektualnih dosežkov.

BEAGLE IZOBRAŽEVALNE KNJIŽNICE

Komplet izobraževalnih slikanic BEAGLE je bil razvit kot interaktivno večnamensko didaktično orodje. Knjiga je objavljena na spletu, enostavno jo je mogoče naložiti v obliki zapisa PDF in je brezplačna za uporabo. Tu lahko najdete tri tematske slikanice, glavne različice v angleščini in različice, prevedene v partnerske jezike hrvaškega, slovenskega, italijanskega in grškega jezika. Ti odprti izobraževalni viri so rezultat drugega intelektualnega rezultata projekta BEAGLE – Bioetično izobraževanje in usmerjanje odnosa do življenjskega okolja.

KRAJSKI PROGRAM BEAGLE

UČNI NAČRT ZA BIOETIČNO IZOBRAŽEVANJE IN NAVODILO ZA ŽIVLJENJSKO OKOLJE

BEAGLE Izobraževalni video posnetki

Komplet izobraževalnih video posnetkov BEAGLE je bil razvit kot interaktivno večnamensko didaktično orodje. Video posnetki so objavljeni na spletu in brezplačni za uporabo. Tu lahko najdete izobraževalne videoposnetke, glavne različice v angleščini in različice, prevedene v partnerske jezike hrvaškega, slovenskega, italijanskega in grškega jezika. Ti odprti izobraževalni viri so rezultat drugega intelektualnega rezultata projekta BEAGLE – Bioetično izobraževanje in usmerjanje odnosa do življenjskega okolja.

Beagle Angleščina Video

Beagle Hrvaški Video

Beagle IItalijansko Video

Beagle Slovenščina Video

Beagle Grški Video

Angleščina Beagle

Hrvaški Beagle

Italijansko Beagle

Slovenščina Beagle

Grški Beagle

Angleščina Socrates

Hrvaški Socrates

Italijansko Socrates

Slovenščina Socrates

Grški Socrates

Angleščina Socrates in Beagle

Hrvaški Socrates in Beagle

Italijansko Socrates in Beagle

Slovenščina Socrates in Beagle

Grški Socrates in Beagle

Angleščina Epilog

Hrvaški Epilog

Italijansko Epilog

Slovenščina Epilog

Grški Epilog

DELAVNICE BEAGLE

ANGLEŠČINA

HRVAŠKI

ITALIJANSKO

SLOVENŠČINA

GRČKA

BEAGLE INFOGRAFIKA

Komplet izobraževalne infografike BEAGLE je bil razvit kot interaktivno večnamensko didaktično orodje. Infografike so na voljo na spletu in so brezplačne za uporabo. Tu lahko najdete poučne infografike, glavne različice v angleščini in različice, prevedene v partnerske jezike hrvaščine, slovenščine, italijanščine in grščine. Ti odprti izobraževalni viri so rezultat drugega intelektualnega rezultata projekta BEAGLE – Bioetično izobraževanje in usmerjanje odnosa do življenjskega okolja.

ANGLEŠČINA

S1EEa - Okoljska Etika

HRVAŠKI

S1EEa - Okoljska Etika

ITALIJANSKO

S1EEa - Okoljska Etika

SLOVENŠČINA

S1EEa -Okoljska Etika

GRČKA

S1EEa - Okoljska Etika

S2EEa - Antropocentrična Ekologija

S2EEa - Antropocentrična Ekologija

S2EEa - Antropocentrična Ekologija

S2EEa -Antropocentrična Ekologija

S2EEa - Antropocentrična Ekologija

S2EEb - Občutljiv

S2EEb - Občutljiv

S2EEb - Občutljiv

S2EEb - Občutljiv

S2EEb - Občutljiv

S2EEc - Globoka Ekologija

S2EEc - Globoka Ekologija

S2EEc - Globoka Ekologija

S2EEc - Globoka Ekologija

S2EEc - Globoka Ekologija

S2EEc1 - GLOBE EKOLOŠKE NORME

S2EEc1 - GLOBE EKOLOŠKE NORME

S2EEc1 - GLOBE EKOLOŠKE NORME

S2EEc1 - GLOBE EKOLOŠKE NORME

S2EEc1 - GLOBE EKOLOŠKE NORME

S2EEc2 - NAČELA globoke ekologije

S2EEc2 - NAČELA globoke ekologije

S2EEc2 - NAČELA globoke ekologije

S2EEc2 - NAČELA globoke ekologije

NAČELA globoke ekologije

S3EEa - Ekologija in človeški interes

S3EEa -Ekologija in človeški interes

S3EEa -Ekologija in človeški interes

S3EEa - Ekologija in človeški interes

S3EEa -Ekologija in človeški interes

S3EEb - Poraba energije

S3EEb - Poraba energije

S3EEb - Poraba energije

S3EEb - Poraba energije

S3EEb - Poraba energije

S3EEc - Odstranjevanje strojne opreme

S3EEc - Odstranjevanje strojne opreme

S3EEc - Odstranjevanje strojne opreme

S3EEc - Odstranjevanje strojne opreme

S3EEc -Odstranjevanje strojne opreme

S4EEa - Strojne rešitve

S4EEa - Strojne rešitve

S4EEa - Strojne rešitve

S4EEa - Strojne rešitve

S4EEa - Strojne rešitve

S4EEb - Zeleno računalništvo

S4EEb - Zeleno računalništvo

S4EEb - Zeleno računalništvo

S4EEb -Zeleno računalništvo

S4EEb - Zeleno računalništvo

S4EEc Društvo brez papirja

S4EEc Društvo brez papirja

S4EEc Društvo brez papirja

S4EEc Društvo brez papirja

S4EEc Društvo brez papirja

Beagle Moodle Education Platform

Projekt BEAGLE je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina spletnih strani je izključno odgovornost partnerja projekta BEAGLE in v nobenem primeru ne predstavlja stališča Evropske komisije.