Δίκαιο,Ηθική,Βιοηθική

Έχοντας εξετάσει στο πρώτο μέρος των παραδόσεων τη θεωρητική θεμελίωση των σχέσεων του δικαίου με την ηθική και τη βιοηθική1 , στο παρόν δεύτερο μέρος θα κληθούμε να αναστοχασθούμε τις…

Continua a leggereΔίκαιο,Ηθική,Βιοηθική

Η διδασκαλία της βιοηθικής στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση

Ο ρόλος της ηθικής των βιοεπιστημών είναι πλέον ευρέως αποδεκτός σε πολλές χώρες του κόσμου. Πολλά πανεπιστήμια και επαγγελματικές σχολές έχουν ενσωματώσει μαθήματα βιοηθικής, κυρίως σε προγράμματα σπουδών επαγγελμάτων υγείας,…

Continua a leggereΗ διδασκαλία της βιοηθικής στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση

Βασικές αρχές της Βιοϊατρικής Ηθικής

Βασικές αρχές Βιοηθικής: 1. Αρχή της αυτονομίας 2. Αρχή της «αβλάβειας» 3. Αρχή της ευεργεσίας 4. Αρχή της δικαιοσύνης

Continua a leggereΒασικές αρχές της Βιοϊατρικής Ηθικής

Προβλήματα βιοηθικής: Σχέσεις ιατρικής και φιλοσοφίας

Είναι δυνατό να υποστηριχθεί ότι ο αιώνας που διανύουμε θεωρείται αυτός της βιοτεχνολογίας. Πράγματι, ο καθημερινός καταιγισμός ειδήσεων βιοϊατρικών εξελίξεων προκαλεί ανάμεικτα αισθήματα δέους, θαυμασμού και απορίας. Δέος και θαυμασμό…

Continua a leggereΠροβλήματα βιοηθικής: Σχέσεις ιατρικής και φιλοσοφίας

Εκπαίδευση στη Bιοηθική

Η Βιοηθική μελετά και αναλύει τα ηθικά ζητήματα που ανακύπτουν από τις νέες εφαρμογές της επιστήμης, με σκοπό να προληφθούν κίνδυνοι στην κοινωνική ζωή.

Continua a leggereΕκπαίδευση στη Bιοηθική