Sveučilište u Ljubljani – Teološki fakultet

Sveučilište u Ljubljani središnja je i najveća obrazovna institucija u Sloveniji. Također je središnja i najveća istraživačka institucija u Sloveniji s 30 posto svih registriranih istraživača. Sveučilište u Ljubljani do sada je sudjelovalo u sljedećim programima: 6. Okvirni program (preko 100 projekata), program Tempus 2004–2008 (preko 30 projekata), 7. Okvirni program (preko 100 projekata), H2020, Erasmus + itd. Pripadajući Teološki fakultet ima svoje korijene u srednjovjekovnim redovničkim i katedralnim školama i zauzima istaknuto mjesto među najstarijim sveučilišnim ustanovama. Također je jedan od pet osnivačkih fakulteta Sveučilišta u Ljubljani. Istraživači s fakulteta sudjelovali su u nekoliko EU projekata i aktivnosti. Teološki fakultet stekao je veliko iskustvo u području etičke i vrijednosne edukacije (program Etika i vjeronauk, sudjelovanje u nacionalnim školskim kurikulumima) te ima vodeće istraživače u području etike i pedagogije, koji blisko surađuju kako bi kombinirali noviji razvoj na području etike (naglasak na pojmovima zajedničke čovječnosti, dijalog, društvo suosjećanja itd.) s integrativnom i relacijskom pedagogijom koja naglašava ulogu iskustva i odnosa.

Projekt BEAGLE je financiran kroz Erasmus+ program Europske Unije. Ova stranica odražava isključivo stavove projektnih partnera, te Komisija ne može biti odgovorna za informacije koje se na njoj nalaze.