STePS

STePS je italijansko združenje strokovnjakov s široko paleto izkušenj pri usklajevanju in sodelovanju v evropskih projektih in programih. Organizacija deluje na nacionalni in mednarodni ravni na področju spodbujanja raziskav v izobraževanju ter premisleka o tradicionalnih učnih pristopih, ki omogočajo osebno rast ter vključujoče in trajnostne spremembe.
STePS ima bogate izkušnje na področju izobraževalnih projektov, ki spodbujajo pluralistične, demokratične in trajnostne skupnosti. Spodbuja in sodeluje pri projektih za učitelje in pri razvoju strokovnjakov (iz področja izobraževanja) ter je povezan z mednarodnimi šolskimi omrežji.

Projekt BEAGLE je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina spletnih strani je izključno odgovornost partnerjev projekta BEAGLE in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.