Resursni centar

Ovdje ćete uskoro moći pronaći rezultate našeg intelektualnog rada. Tijekom trajanja projekta, naš je cilj:

 

Razviti međunarodne nastavničke smjernice  za bioetičko obrazovanje.

Razviti BEAGLE otvorene obrazovne materijale i metode peer-to-peer učenja.

Implementirati transnacionalni nastavni plan za bioetičko obrazovanje

u zemljama partnerima.

Rezultati svih ovih aktivnosti, po njihovom završetku, bit će dostupni ovdje,

u BEAGLE online arhivu i mreži za bioetičko obrazovanje.

Projekt BEAGLE je financiran kroz Erasmus+ program Europske Unije. Ova stranica odražava isključivo stavove projektnih partnera, te Komisija ne može biti odgovorna za informacije koje se na njoj nalaze.