Obrazovni materijali

Ovdje možete pronaći obrazovne materijale nastale kao rezultat naših intelektualnih rezultata.

BEAGLE OBRAZOVNE KNJIGE SLIKA I NASTAVNI PROGRAM

Set obrazovnih slikovnica BEAGLE razvijen je kao interaktivni višenamjenski didaktički alat. Knjiga je objavljena na mreži, lako se može preuzeti u PDF formatu i besplatna je za upotrebu. Ovdje možete pronaći tri tematske slikovnice, glavne verzije na engleskom jeziku, kao i verzije prevedene na partnerske jezike hrvatski, slovenski, talijanski i grčki. Ovi otvoreni obrazovni resursi rezultat su drugog intelektualnog učinka projekta BEAGLE – Bioetičko obrazovanje i usmjeravanje stava za životnu sredinu.

NASTAVNI PROGRAM BEAGLE

Kurikulum za bioetički odgoj i obrazovanje i usmjeravanje stava spram živog okoliša

BEAGLEOVI OBRAZOVNI VIDEO

The set of BEAGLE educational videos was developed as an interactive multipurpose didactical tool. The videos are published online and free for use. Here, you can find the educational videos, main versions in English, as well as versions translated on partner languages of Croatian, Slovenian, Italian and Greek. These open educational resources are a result of the second intellectual output of the project BEAGLE – Bioethical Education and Attitude Guidance for Living Environment.

Beagle engleski Video

Beagle hrvatski Video

Talijanski Videozapisi Beagle

Beagle Slovenski Video

Beagle Grčki Videos

Engleski Beagle

Hrvatski Beagle

Talijanski Beagle

Slovenski Beagle

Grčki Beagle

Engleski Socrates

Hrvatski Socrates

Talijanski Socrates

Slovenski Socrates

Grčki Socrates

Engleski Socrates i Beagle

Hrvatski Socrates i Beagle

Talijanski Socrates i Beagle

Slovenski Socrates i Beagle

Grčki Socrates i Beagle

Engleski Epilogue

Hrvatski Epilog

Talijanski Epilog

Slovenski Epilog

Grčki Epilog

BEAGLE RADIONICE

ENGLESKI

HRVATSKI

TALIJANSKI

SLOVENSKI

GRČKI

BEAGLE INFOGRAFIKA

The set of BEAGLE educational infographics was developed as an interactive multipurpose didactical tool. Infographics are available online and free for use. Here, you can find the educational infographics, main versions in English, as well as versions translated on partner languages of Croatian, Slovenian, Italian and Greek. These open educational resources are a result of the second intellectual output of the project BEAGLE – Bioethical Education and Attitude Guidance for Living Environment.

ENGLESKI

S1EEa - Etičnost okoliša

HRVATSKI

S1EEa - Etičnost okoliša

TALIJANSKI

S1EEa - Etičnost okoliša

SLOVENSKI

S1EEa - Etičnost okoliša

GRČKI

S1EEa - Etičnost okoliša

S2EEa - Antropocentrična Ekologija

S2EEa - Antropocentrična Ekologija

S2EEa - Antropocentrična Ekologija

S2EEa - Antropocentrična Ekologija

S2EEa - Antropocentrična Ekologija

S2EEb - Osjećajni

S2EEb - Osjećajni

S2EEb - Osjećajni

S2EEb - Osjećajni

S2EEb - Osjećajni

S2EEc - Duboka ekologija

S2EEc - Duboka ekologija

S2EEc - Duboka ekologija

S2EEc - Duboka ekologija

S2EEc - Duboka ekologija

S2EEc1 - DUBOKE EKOLOGIJE NORME

S2EEc1 - DUBOKE EKOLOGIJE NORME

S2EEc1 - DUBOKE EKOLOGIJE NORME

S2EEc1 - DUBOKE EKOLOGIJE NORME

S2EEc1 - DUBOKE EKOLOGIJE NORME

S2EEc2 - PRINCIPI duboke ekologije

S2EEc2 - PRINCIPI duboke ekologije

S2EEc2 - PRINCIPI duboke ekologije

S2EEc2 - PRINCIPI duboke ekologije

S2EEc2 - PRINCIPI duboke ekologije

S3EEa - Ekologija i Ljudski interes

S3EEa - Ekologija i Ljudski interes

S3EEa - Ekologija i Ljudski interes

S3EEa - Ekologija i Ljudski interes

S3EEa - Ekologija i Ljudski interes

S3EEb - Potrošnja Energije

S3EEb - Potrošnja Energije

S3EEb - Potrošnja Energije

S3EEb - Potrošnja Energije

S3EEb - Potrošnja Energije

S3EEc - Zbrinjavanje hardvera

S3EEc - Zbrinjavanje hardvera

S3EEc - Zbrinjavanje hardvera

S3EEc - Zbrinjavanje hardvera

S3EEc - Zbrinjavanje hardvera

S4EEa - Hardverska Rješenja

S4EEa - Hardverska Rješenja

S4EEa - Hardverska Rješenja

S4EEa - Hardverska Rješenja

S4EEa - Hardverska Rješenja

S4EEb -Zeleno Računarstvo

S4EEb - Zeleno Računarstvo

S4EEb - Zeleno Računarstvo

S4EEb -Zeleno Računarstvo

S4EEb - Zeleno Računarstvo

S4EEc Društvo bez Papira

S4EEc Društvo bez Papira

S4EEc Društvo bez Papira

S4EEc Društvo bez Papira

S4EEc Društvo bez Papira

Beagle Moodle Education Platform

Projekt BEAGLE je financiran kroz Erasmus+ program Europske Unije. Ova stranica odražava isključivo stavove projektnih partnera, te Komisija ne može biti odgovorna za informacije koje se na njoj nalaze.