O projektu

Bioethical Education and Attitude Guidance for Living Environment oz. BEAGLE je projekt financiran s strani Evropske komisije (Erasmus+) in povezuje mednarodno partnerstvo iz mediteranskega prostora z namenom oblikovanja prostodostopnih in inovativnih izobraževalnih praks na področju bioetike.

Partnerji projekta so Združenje Mala filozofija iz Hrvaške, StePS in Italije, InternetNow! iz Grčije, Središče za integrativno bioetiko fakultete za družbene vede, Univerze v Splitu iz Hrvaške in Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani iz Slovenije.

 

Ključna ideja, ki je v ozadju projekta, je spoznanje, da najnovejši razvoj tehnologij terja tudi nov pristop k učenju in poučevanju. Zato je eden izmed ciljev projekta, da učiteljem in drugim, ki delujejo na izobraževalnem področju, ponudimo metodološki okvir in smernice, ki jim bodo pomagale pri naslavljanju bioetičnih tem ter napredka pri tehnologijah. Na drugi strani pa stremimo h gradnji najtesnejšega odnosa z naravo, tako pri učencih kot učiteljih. V projektu verjamemo, da so bioetične vrednote in kritično mišljenje ključni gradniki razvoja demokratične, pluralistične in odprte družbe, ki je hkrati tudi okoljsko zavedna. Prav zato naslavljamo tako učitelje kot učence, pa tudi širšo skupnost.

 

Cilj projekta je razviti smernice za bioetično vzgojo, ki bodo vključevale razvoj višjih miselnih sposobnosti na področju etičnega vrednotenja okolja in narave. Hkrati bomo razvili tudi učna gradiva ter priročnik, ki bodo na voljo vsem učiteljem in bodo tesno povezani z njihovo pedagoško prakso (delavnice, sokratski dialog, ipd.). Razvili bomo tudi mednarodni kurikulum za področje bioetične vzgoje v osnovnih šolah, ki bo reflektiral in nadgradil obstoječe bioetične vrednote in premisleke. Hkrati bomo vse učitelje povezali v mrežo, v okviru katero bo tudi repozitorij gradiv, inovativnih metod, praks in izkušenj.

Projekt BEAGLE je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina spletnih strani je izključno odgovornost partnerjev projekta BEAGLE in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.