O projektu

Bioethical Education and Attitude Guidance for Living Environment ili BEAGLE je bioetički projekt odobren i financiran od projekta Erasmus+ Europske Unije. Projekt spaja međunarodne partnere iz mediteranskog bazena s ciljem poticanja otvorenog obrazovanja i inovativnih obrazovnih metoda. Udruge Mala Filozofija (Hrvatska), StePS (Italija) i InternetNow! (Grčka), zajedno s Centrom za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu (Hrvatska) te Teološkog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija) su odlučili podijeliti svoja iskustva s namjerom razvoja novih, koja će im pomoći u stvaranju, testiranju i implementiranju inovativnih metoda obrazovanja i učenja utemeljenog na bioetičkim vrijednostima.

 

 

 

Ideja koja pokreće projekt jest kako recentni i rapidni razvoj tehnologije zahtijeva novi pristup poučavanju – obrazovni sustavi i nastavnici pokušavaju uhvatiti korak s novim tehničkim mogućnostima, a svrha je projekta pružiti edukatorima metodološki okvir i smjernice koje će im pomoći uvesti inovativne prakse u suvremeno okruženje. S druge strane, poput nastavnika, učenici pokušavaju uhvatiti korak sa suvremenim okruženjem, okruženjem koje guše odnos s okolišem, preciznije, s prirodom. BEAGLE partneri su motivirani u uvjerenju da su bioetičke vrijednosti i kritičko mišljenje krucijalni elementi, sada više nego ikada, razvoja demokratskog, pluralističkog, ekološki osviještenog otvorenog društva, zbog čega se fokus općeg obrazovanja mora prebaciti na ove elemente. BEAGLE, stoga, kao primarne korisnike projekta vidi učenike (od 6 do 18 godina), jednako kao i nastavnike.

 

 

 

Svrha je projekta razvoj konkretnih smjernica za bioetičko obrazovanje koje će pomoći nastavnicima u implementaciji kognitivnih vještina višeg reda, posebice kritičkog mišljenja. Uz to, razvojem obrazovnih materijala i priručnika, BEAGLE će unaprijediti razvoj nastavnog osoblja, a dostupni će se materijali također baviti praktičnom primjenom obrazovnih strategija – poput organiziranja i vođenja bioetičkih radionica, razvoja sokratovskog dijaloga, itd. S obzirom na to da je projekt jednako usmjeren i učenicima i nastavnicima, fokus će biti na vođenju bioetičkih radionica s ciljem razvoja bioetičkih vrijednosti i kritičkog mišljenja kod učenika. Nadalje, BEAGLE će razviti transnacionalni školski kurikulum za bioetičku edukaciju u kojem će revidirati trenutnu zastupljenost bioetičkih vrijednosti i kritičkog mišljenja u školama. U konačnici, razvojem  BEAGLE online platforme i mreže bioetičkog obrazovanja povezat će se svi nastavnici i edukatori preko otvorene platforme koja će optimizirati razmjenu iskustava i potaknuti bržu implementaciju inovativnih metoda.

Projekt BEAGLE je financiran kroz Erasmus+ program Europske Unije. Ova stranica odražava isključivo stavove projektnih partnera, te Komisija ne može biti odgovorna za informacije koje se na njoj nalaze.