Dokumenti

O1 Priročnik za učitelje v zgodnjem izobraževanju otrok – analiza stanja in potreb

Knjižica ponuja kratka vodila o bioetičnem poučevanju za učitelje, ki so vključeni v zgodnje izobraževanje otrok (starost od 6 do 14 let). Osnovana je na ideji bioetike, njenih ciljih in stanju bioetične vzgoje na Hrvaškem, v Grčiji, Italiji in Sloveniji ter je nastala kot izdelek mednarodnega projekta BEAGLE: Bioetična vzgoja in naš odnos do živega okolja  (eng. Bioethical Education and Attitude Guidance for Living Environment; Erasmus+).

Ob upoštevanju nujnosti odzivov na ekološke probleme pa tudi težav pri vzpostavljanju bolj zdravega odnosa do narave in nečloveških živih bitji, si projekt BEAGLE prizadeva prispevati k spodbujanju bioetične občutljivosti, prav tako pa želi zagotoviti učiteljem posebne smernice za vključitev nekaterih bioetičnih vprašanj v zgodnje izobraževanje. S tem se projekt BEAGLE opira tudi na rezultate nekaterih zgodnejših poskusov na tem področju, predvsem v zvezi s pojmovanjem in zasnovo etične vzgoje. Eden izmed rezultatov je zasnova izobraževanja o etiki in vrednotah, ki je posebej predstavljena tukaj.

V knjižici je predstavljena tudi kratka zgodovina bioetike, njen razvoj, specifični problemi, s katerimi se ukvarja in metodologija, ki jo uporablja za pristop k tem problemom. Vzporedno z razvojem pojma bioetike se je razvila tudi zasnova bioetične vzgoje, ki je skupaj z različnimi pristopi in metodami predstavljena v nadaljevanju. V Evropski uniji so seveda razviti različni modeli bioetične vzgoje, katerih povzetek sledi v nadaljevanju. Ta pregled temelji na obstoječem stanju bioetične vzgoje v državah partnerjev projekta BEAGLE.

S klikom na povezavo si lahko ogledate prostodostopni Priročnik za učitelje ali ga snamete s strani.

Projekt BEAGLE je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina spletnih strani je izključno odgovornost partnerjev projekta BEAGLE in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.