Dokumenti

O1 Smjernice za učitelje u ranom bioetičkom obrazovanju – Trenutno stanje i analiza potreba

 

 

 

Naše „Smjernice za nastavnike u ranom bioetičkom obrazovanju (Teacher Guidelines in Early Bioethical Education)“ pružaju kratke upute nastavnicima uključenima u rano obrazovanje (6-14 godina) o ideji, ciljevima i stanju bioetičkog obrazovanja u Hrvatskoj, Grčkoj, Italiji i Sloveniji, kao dio međunarodnog projekta BEAGLE: Bioethical Education and Attitude Guidance for Living Environment (Erasmus+). Imajući na umu urgentnost ekoloških problema, kao i teškoće u pogledu uspostavljanja zdravijeg odnosa spram prirode i ne-ljudskih živih bića, BEAGLE pokušava dati svoj doprinos buđenju bioetičkog senzibiliteta, ali i pružiti konkretne upute nastavnicima za uključenje dijela bioetičke problematike u rano obrazovanje. Pri tome se oslanja i na rezultate nekih ranijih nastojanja, prvenstveno vezanih uz konceptualiziranje etičke edukacije. Jedan od tih rezultata je koncept etičke i vrijednosne edukacije (Ethical and Values Education), koji je ovdje posebno predstavljen.

 

Knjižica donosi i kratki uvod u samu ideju bioetike, kratko se osvrćući na njezin historijski razvoj, specifične probleme kojima se ona bavi, kao i metodologiju kojom im pristupa. Usporedno s razvijanjem pojma bioetike, razvijao se i koncept bioetičke edukacije, koji je zajedno s različitim pristupima i metodama prikazan u nastavku. Postoje, dakako, i različite strategije bioetičke edukacije razvijene u Europskoj uniji, čiji prikaz prethodi pregledu stanja ranog bioetičkog obrazovanja u pojedinim državama odakle dolaze parteri uključeni u projekt.

Možete pogledati i slobodno preuzeti naše Smjernice za učitelje klikom na sljedeći gumb

Projekt BEAGLE je financiran kroz Erasmus+ program Europske Unije. Ova stranica odražava isključivo stavove projektnih partnera, te Komisija ne može biti odgovorna za informacije koje se na njoj nalaze.