Arhiv

Tukaj boste kmalu lahko našli rezultate in gradiva projekta.

Med te sodijo priročnik za učitelje o bioetični vzgoji, učna gradiva, pripomočki in opis metod, mednarodni kurikulum za bioetično vzgojo in ostali relevantni viri.

Projekt BEAGLE je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina spletnih strani je izključno odgovornost partnerjev projekta BEAGLE in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.