Bioetičko obrazovanje i usmjeravanje stava za životnu sredinu

Naše poslanstvo

Projekt Beagle se osredotoča na bioetično in etično vzgojo. Cilj je okrepiti področje bioetike v šolah in razviti konkretne smernice za praktično, kritično-razmišljujočo bioetično vzgojo na podlagi treh stebrov:

Etične vrednote

Naslavljanje etičnih dilem preko osebnih vrednot – povezanost med osebo in naravo. Kaj lahko naredim sam?

Demokratične vrednote

Naslavljanje demokratičnih in družbenih vrednot preko povezave med skupnostjo in naravo. Kaj lahko naredimo kot skupnost?

Okoljske vrednote

Pomen bioetičih oz. okoljskih vrednot za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Kako živeti v harmoniji z naravo?

Projekt BEAGLE je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina spletnih strani je izključno odgovornost partnerjev projekta BEAGLE in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.