Προβλήματα βιοηθικής: Σχέσεις ιατρικής και φιλοσοφίας

Είναι δυνατό να υποστηριχθεί ότι ο αιώνας που διανύουμε θεωρείται αυτός της βιοτεχνολογίας. Πράγματι, ο καθημερινός καταιγισμός ειδήσεων βιοϊατρικών εξελίξεων προκαλεί ανάμεικτα αισθήματα δέους, θαυμασμού και απορίας. Δέος και θαυμασμό…

Nastavi čitatiΠροβλήματα βιοηθικής: Σχέσεις ιατρικής και φιλοσοφίας

Teaching Bioethics

A Graduate School of Education, University of Bristol interactive site for secondary school science teachers.  Resources highlight the moral, ethical, social, economic, environmental and technological implications and application of biology using Case Studies, video clips, concept maps, thought experiments, assessments, lessons and more.

Nastavi čitatiTeaching Bioethics

Εκπαίδευση στη Bιοηθική

Η Βιοηθική μελετά και αναλύει τα ηθικά ζητήματα που ανακύπτουν από τις νέες εφαρμογές της επιστήμης, με σκοπό να προληφθούν κίνδυνοι στην κοινωνική ζωή.

Nastavi čitatiΕκπαίδευση στη Bιοηθική