Εκπαίδευση στη Bιοηθική

Η Βιοηθική μελετά και αναλύει τα ηθικά ζητήματα που ανακύπτουν από τις νέες εφαρμογές της επιστήμης, με σκοπό να προληφθούν κίνδυνοι στην κοινωνική ζωή.

Continua a leggereΕκπαίδευση στη Bιοηθική

Biodiversity Decline Video

https://www.learner.org/series/the-habitable-planet-a-systems-approach-to-environmental-science/biodiversity-decline/biodiversity-decline-video/ Species are being lost at a rapid rate in rainforests and coral reefs. Yet many species still have not been discovered. Tropical scientists struggle to keep ahead of the…

Continua a leggereBiodiversity Decline Video