Εκπαίδευση στη Bιοηθική

Η Βιοηθική μελετά και αναλύει τα ηθικά ζητήματα που ανακύπτουν από τις νέες εφαρμογές της επιστήμης, με σκοπό να προληφθούν κίνδυνοι στην κοινωνική ζωή.

Nastavi čitatiΕκπαίδευση στη Bιοηθική

Biodiversity Decline Video

https://www.learner.org/series/the-habitable-planet-a-systems-approach-to-environmental-science/biodiversity-decline/biodiversity-decline-video/ Species are being lost at a rapid rate in rainforests and coral reefs. Yet many species still have not been discovered. Tropical scientists struggle to keep ahead of the…

Nastavi čitatiBiodiversity Decline Video