Trenutno pregledavate Etična vzgoja Priročnik za učitelje

Etična vzgoja Priročnik za učitelje

Ta priročnik obravnava etično vzgojo ter je namenjen učiteljem in vsem drugim vzgojiteljem. Priročnik je načrtno usmerjen v pridobivanje znanj, spretnosti in sposobnosti, povezanih z aktivnim učenjem ali aktivnim pristopom k poučevanju v razredu ter k sodelovalnemu in soustvarjenemu učenju. Pripravili smo ga skupaj in kot odziv na naše poglede na to, kaj pogosto še vedno manjka izobraževalnim sistemom, da bi le-ti omogočali bolj celosten in sistematičen pristop k etični vzgoji.

 

Little_O2_Priročnik_SI_končna verzija_natis – Vojko Strahovnik

Odgovori