You are currently viewing Etična vzgoja Priročnik za učitelje

Etična vzgoja Priročnik za učitelje

Ta priročnik obravnava etično vzgojo ter je namenjen učiteljem in vsem drugim vzgojiteljem. Priročnik je načrtno usmerjen v pridobivanje znanj, spretnosti in sposobnosti, povezanih z aktivnim učenjem ali aktivnim pristopom k poučevanju v razredu ter k sodelovalnemu in soustvarjenemu učenju. Pripravili smo ga skupaj in kot odziv na naše poglede na to, kaj pogosto še vedno manjka izobraževalnim sistemom, da bi le-ti omogočali bolj celosten in sistematičen pristop k etični vzgoji.

 

Little_O2_Priročnik_SI_končna verzija_natis – Vojko Strahovnik

Αφήστε μια απάντηση