You are currently viewing Projekt BEAGLE v Črni gori

Projekt BEAGLE v Črni gori

Na drugem črnogorskem srečanju Philosophy Caffe je naš vodilni partner Mala filozofija (Hrvaška), ki ga zastopa Bruno Ćurko, predstavil projekt BEAGLE širši javnosti. Drugo srečanje Philosopy Caffe, ki ga je organizirala nevladna organizacija Črnogorsko združenje učiteljev filozofije, je potekalo od 8. do 10. marca 2019 v Podgorici, v Črni gori. Razpravljali so filozofi iz Črne gore, Srbije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Slovenije, Albanije, Madžarske, Nemčije, Indije in Nigerije. Zadnji dan srečanja so hrvaški partnerji izkoristili priložnost in predstavili projekt BEAGLE vsem udeleženim ter tako zagotovili, da se glas o našem projektu širi na treh kontinentih!