You are currently viewing BEAGLE Priročnik za učitelje je zunaj

BEAGLE Priročnik za učitelje je zunaj

Predstavljamo vam Priročnik za učitelje za bioetično vzgojo! Knjižica ponuja kratka smernice o bioetičnem poučevanju za učitelje, ki so vključeni v zgodnje oz. osnovno izobraževanje otrok (starost od 6 do 14 let). Osnovana je na ideji bioetike, njenih ciljih in stanju bioetične vzgoje na Hrvaškem, v Grčiji, Italiji in Sloveniji ter je nastala kot izdelek mednarodnega projekta BEAGLE: Bioetična vzgoja in naš odnos do živega okolja  (angl. Bioethical Education and Attitude Guidance for Living Environment; Erasmus+). Ob upoštevanju nujnosti odzivov na ekološke probleme pa tudi težav pri vzpostavljanju bolj zdravega odnosa do narave in drugih živih bitji, si projekt BEAGLE prizadeva prispevati k spodbujanju bioetične občutljivosti, prav tako pa želi zagotoviti učiteljem posebne smernice za vključitev nekaterih bioetičnih vprašanj v zgodnje izobraževanje. S tem se projekt BEAGLE opira tudi na rezultate nekaterih zgodnejših poskusov na tem področju, predvsem v zvezi s pojmovanjem in zasnovo etične vzgoje. Eden izmed rezultatov je zasnova izobraževanja o etiki in vrednotah, ki je posebej predstavljena tukaj.

V knjižici je predstavljena tudi kratka zgodovina bioetike, njen razvoj, specifični problemi, s katerimi se ukvarja in metodologija, ki jo uporablja za pristop k tem problemom. Vzporedno z razvojem pojma bioetike se je razvila tudi zasnova bioetične vzgoje, ki je skupaj z različnimi pristopi in metodami predstavljena v nadaljevanju. V Evropski uniji so seveda razviti različni modeli bioetične vzgoje, katerih povzetek sledi v nadaljevanju. Ta pregled temelji na obstoječem stanju bioetične vzgoje v državah partnerjev projekta BEAGLE.

S klikom na povezavo si lahko tukaj ogledate Priročnik za učitelje ali ga snamete s strani, oz. ga najdete med dokumenti.

Dodaj odgovor