Σχετικά με το Έργο

Η Βιοηθική Εκπαίδευση και Καθοδήγηση Στάσεων για το Ζωντανό Περιβάλλον ή το BEAGLE είναι ένα βιοηθικό έργο που χρηματοδοτείται και εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus +), το οποίο συγκεντρώνει διεθνείς εταίρους από τη Μεσόγειο Πισίνα με σκοπό την προώθηση της ανοιχτής εκπαίδευσης και καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών. Associations Petit Philosophy (Κροατία), StePS (Ιταλία) και Διαδίκτυο Τώρα! (Ελλάδα) με το Κέντρο Ολοκληρωμένης Βιοηθικής της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Σπλιτ (Κροατία) και της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Λιουμπλιάνα (Σλοβενία) αποφάσισαν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με σκοπό την ανάπτυξη νέων , που θα τους βοηθήσει στη δημιουργία, δοκιμή και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων εκπαίδευσης και διδασκαλίας με βάση βιοηθικές αξίες.

The idea that drives this project forward is that recent rapid development of technology requires a new approach to teaching – education systems and professors are struggling to keep up with new technical capabilities, and the purpose of the project is to provide educators with a methodological framework and guidelines that will help them with introducing innovative practices in the contemporary environment. On the other hand, same as teachers, students are trying to keep up with the contemporary surroundings, surroundings which suppress the relationship with the environment, more precisely with the nature. BEAGLE’s partners are motivated to believe that bioethical values ​​and critical thinking are crucial elements, now more than ever, of the development of a democratic, pluralistic, ecologically aware open society, which is why the focus of general education should be shifted on these elements. The BEAGLE project, therefore, as the primary user of this project sees students (6 to 18 years old) equally as teachers.

The purpose of the project is to develop concrete guidelines for bioethical education that will assist teachers in implementing higher order skills, especially critical thinking. Additionally, with the development of educational materials and manuals BEAGLE will further improve the development of teaching staff, and the available materials will also address the practical application of educational strategies – such as organizing and conducting bioethical workshops, developing Socratic dialogue, etc. Given that the project is devoted equally to students and teachers, the focus will be on the conduct of bioethical workshops with the aim of developing bioethical values ​​and critical thinking in students. Furthermore, BEAGLE will develop a transnational school curriculum for bioethical education in which will revise the current representation of bioethical values ​​and critical thinking in schools. Ultimately, the development of the BEAGLE online archive and bioethical education network will link all teachers and educators across an open platform that will optimize the exchange of experiences and encourage faster implementation of innovative methods.

Το πρόγραμμα BEAGLE συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η ιστοσελίδα αντανακλά μόνο τις απόψεις των εταίρων του προγράμματος BEAGLE και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.