Πανεπιστήμιο του Split - Κέντρο ολοκληρωμένης βιοηθικής

Το Κέντρο για την Ολοκληρωμένη Βιοηθική αποτελεί τμήμα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Σπλιτ, καθώς και μία από τις επιστημονικές μονάδες του δικτύου αριστείας για την Ολοκληρωμένη Βιοηθική. Διεξάγει επιστημονικά έργα και μελέτες σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα του δικτύου. Σκοπός του είναι να προωθήσει διεπιστημονικές σχέσεις μεταξύ επιστημόνων στο Πανεπιστήμιο του Σπλιτ και άλλων ιδρυμάτων μέσω ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων στον διεπιστημονικό τομέα της βιοηθικής. Το Κέντρο διοργανώνει επίσης διάφορα δημόσια φόρουμ και συνέδρια που σχετίζονται με θέματα βιοηθικής, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων στους τομείς της βιοϊατρικής, της τεχνολογίας, του περιβάλλοντος, της παιδείας, της ηθικής κλπ. Τον τελευταίο χρόνο, το Κέντρο μας διοργάνωσε διάφορες δημόσιες εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένου του συμποσίου του Νικολά Βισκόβιτς ενός Κροάτη Βιοηθικού πρωτοπόρου.

Το πρόγραμμα BEAGLE συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η ιστοσελίδα αντανακλά μόνο τις απόψεις των εταίρων του προγράμματος BEAGLE και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.