Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα - Τμήμα Θεολογίας

Το Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα είναι το κεντρικό και μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα στη Σλοβενία. Είναι επίσης το κεντρικό και μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα στη Σλοβενία ​​με το 30% όλων των εγγεγραμμένων ερευνητών. Το Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα έχει συμμετάσχει μέχρι σήμερα στα ακόλουθα προγράμματα: 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (πάνω από 100 έργα), Πρόγραμμα Tempus 2004-2008 (πάνω από 30 έργα), 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (πάνω από 100 έργα), H2020, Erasmus + κλπ. της Θεολογίας έχει τις ρίζες της στα μεσαιωνικά μοναστικά και εκκλησιαστικά σχολεία και κατέχει εξέχουσα θέση μεταξύ των παλαιότερων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Είναι επίσης μια από τις πέντε ιδρυτικές σχολές του Πανεπιστημίου της Λιουμπλιάνα. Οι συμμετέχοντες ερευνητές από τη σχολή συμμετείχαν στο παρελθόν σε αρκετά ευρωπαϊκά προγράμματα και δραστηριότητες. Η Θεολογική Σχολή έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στον τομέα της Ηθικής και της Εκπαίδευσης Αξιών (πρόγραμμα Ηθική και θρησκευτική εκπαίδευση, συμμετοχή σε εθνικό σχολικό πρόγραμμα) και έχει στενούς συνεργάτες σε θέματα δεοντολογίας και παιδαγωγικής που συνεργάζονται στενά για να συνδυάσουν την πρόσφατη εξέλιξη στον τομέα της ηθική (άγχος στις έννοιες της κοινής ανθρωπότητας, διάλογος, εμφατική κοινωνία κλπ.) με την ολοκληρωτική και σχεσιακή παιδαγωγική που τονίζει το ρόλο της εμπειρίας και των σχέσεων.

Το πρόγραμμα BEAGLE συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η ιστοσελίδα αντανακλά μόνο τις απόψεις των εταίρων του προγράμματος BEAGLE και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.