Εκπαιδευτικές Πηγές

Εδώ, μπορείτε να βρείτε το εκπαιδευτικό υλικό που παράγεται ως αποτέλεσμα των πνευματικών μας αποτελεσμάτων.

ΒΙΒΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ BEAGLE

Το σύνολο των εκπαιδευτικών εικονογραφημένων βιβλίων BEAGLE αναπτύχθηκε ως διαδραστικό διδακτικό εργαλείο πολλαπλών χρήσεων. Το βιβλίο δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, με δυνατότητα λήψης σε μορφή PDF και δωρεάν για χρήση. Εδώ, μπορείτε να βρείτε τρία θεματικά βιβλία εικόνων, κύριες εκδόσεις στα Αγγλικά, καθώς και εκδόσεις που μεταφράζονται σε συνεργαζόμενες γλώσσες Κροατικά, Σλοβενικά, Ιταλικά και Ελληνικά. Αυτοί οι ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι είναι αποτέλεσμα του δεύτερου πνευματικού αποτελέσματος του έργου BEAGLE – Βιοηθική Εκπαίδευση και Καθοδήγηση Στάσεων για το Ζωντανό Περιβάλλον.

BEAGLE CURRICULUM

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

BEAGLE EDUCATIONAL VIDEOS

Το σύνολο των εκπαιδευτικών βίντεο BEAGLE αναπτύχθηκε ως διαδραστικό διδακτικό εργαλείο πολλαπλών χρήσεων. Τα βίντεο δημοσιεύονται στο διαδίκτυο και είναι δωρεάν για χρήση. Εδώ, μπορείτε να βρείτε τα εκπαιδευτικά βίντεο, τις κύριες εκδόσεις στα Αγγλικά, καθώς και εκδόσεις που μεταφράζονται σε συνεργαζόμενες γλώσσες της Κροατίας, της Σλοβενίας, της Ιταλίας και της Ελληνικής. Αυτοί οι ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι είναι αποτέλεσμα του δεύτερου πνευματικού αποτελέσματος του έργου BEAGLE – Βιοηθική Εκπαίδευση και Καθοδήγηση Στάσεων για το Ζωντανό Περιβάλλον.

Beagle Αγγλικά Videos

Beagle Κροατικά Βίντεο

Beagle Ιταλικά Βίντεο

Beagle Σλοβενικά Βίντεο

Beagle Ελληνικά Βίντεο

Αγγλικά Beagle

Κροατικά Beagle

Ιταλικά Beagle

Σλοβενικά Beagle

Ελληνικά Beagle

Αγγλικά Socrates

Κροατικά Socrates

Ιταλικά Socrates

Σλοβενικά Socrates

Ελληνικά Socrates

Αγγλικά Socrates and Beagle

Κροατικά Socrates and Beagle

Ιταλικά Socrates and Beagle

Σλοβενικά Socrates and Beagle

Ελληνικά Socrates and Beagle

Αγγλικός Επίλογος

Κροατικός Επίλογος

Ιταλικός Επίλογος

Σλοβενικός Επίλογος

Ελληνικός Επίλογος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ BEAGLE

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΚΡΟΑΤΙΚΑ

ΙΤΑΛΙΚΑ

ΣΛΟΒΕΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

BEAGLE ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Το σύνολο των εκπαιδευτικών infographics BEAGLE αναπτύχθηκε ως διαδραστικό διδακτικό εργαλείο πολλαπλών χρήσεων. Τα γραφήματα είναι διαθέσιμα online και δωρεάν για χρήση. Εδώ, μπορείτε να βρείτε τα εκπαιδευτικά γραφήματα, τις κύριες εκδόσεις στα Αγγλικά, καθώς και τις εκδόσεις που μεταφράζονται σε συνεργαζόμενες γλώσσες της Κροατίας, της Σλοβενίας, της Ιταλίας και της Ελληνικής. Αυτοί οι ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι είναι αποτέλεσμα του δεύτερου πνευματικού αποτελέσματος του έργου BEAGLE – Βιοηθική Εκπαίδευση και Καθοδήγηση Στάσεων για το Ζωντανό Περιβάλλον.

ΑΓΓΛΙΚΑ

S1EEa - Περιβαλλοντική Ηθική

ΚΡΟΑΤΙΚΑ

S1EEa - Περιβαλλοντική Ηθική

ΙΤΑΛΙΚΑ

S1EEa - Περιβαλλοντική Ηθική

ΣΛΟΒΕΝΙΚΑ

S1EEa - Περιβαλλοντική Ηθική

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

S1EEa - Περιβαλλοντική Ηθική

S2EEa - Ανθρωποκεντρική Οικολογία

S2EEa - Ανθρωποκεντρική Οικολογία

S2EEa - Ανθρωποκεντρική Οικολογία

S2EEa - Ανθρωποκεντρική Οικολογία

S2EEa - Ανθρωποκεντρική Οικολογία

S2EEb - Αισθητική

S2EEb - Αισθητική

S2EEb - Αισθητική

S2EEb - Αισθητική

S2EEb - Αισθητική

S2EEc - Βαθιά οικολογία

S2EEc - Βαθιά οικολογία

S2EEc - Βαθιά οικολογία

S2EEc - Βαθιά οικολογία

S2EEc - Βαθιά οικολογία

S2EEc1 - ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

S2EEc1 - ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

S2EEc1 - ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

S2EEc1 - ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

S2EEc1 - ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

S2EEc2 - Οι ΑΡΧΕΣ της βαθιάς οικολογίας

S2EEc2 - Οι ΑΡΧΕΣ της βαθιάς οικολογίας

S2EEc2 - Οι ΑΡΧΕΣ της βαθιάς οικολογίας

S2EEc2 - Οι ΑΡΧΕΣ της βαθιάς οικολογίας

S2EEc2 - Οι ΑΡΧΕΣ της βαθιάς οικολογίας

S3EEa - Οικολογία και ανθρώπινο ενδιαφέρον

S3EEa - Οικολογία και ανθρώπινο ενδιαφέρον

S3EEa - Οικολογία και ανθρώπινο ενδιαφέρον

S3EEa - Οικολογία και ανθρώπινο ενδιαφέρον

S3EEa - Οικολογία και ανθρώπινο ενδιαφέρον

S3EEb - Κατανάλωση ενέργειας

S3EEb - Κατανάλωση ενέργειας

S3EEb - Κατανάλωση ενέργειας

S3EEb - Κατανάλωση ενέργειας

S3EEb - Κατανάλωση ενέργειας

S3EEc - Διάθεση υλικού

S3EEc - Διάθεση υλικού

S3EEc - Διάθεση υλικού

S3EEc -Διάθεση υλικού

S3EEc - Διάθεση υλικού

S4EEa - Λύσεις υλικού

S4EEa - Λύσεις υλικού

S4EEa - Λύσεις υλικού

S4EEa - Λύσεις υλικού

S4EEa - Λύσεις υλικού

S4EEb - Πράσινη Πληροφορική

S4EEb - Πράσινη Πληροφορική

S4EEb - Πράσινη Πληροφορική

S4EEb - Πράσινη Πληροφορική

S4EEb -Πράσινη Πληροφορική

S4EEc Κοινωνία χωρίς χαρτί

S4EEcΚοινωνία χωρίς χαρτί

S4EEc Κοινωνία χωρίς χαρτί

S4EEc Κοινωνία χωρίς χαρτί

S4EEc Paperless Society

Beagle Moodle Education Platform

Το πρόγραμμα BEAGLE συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η ιστοσελίδα αντανακλά μόνο τις απόψεις των εταίρων του προγράμματος BEAGLE και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.